Thursday, January 12, 2012

gazak

til ki gazkak aur ya sardi.
mujhako achche lagti hai.
mungfali sang laiya patti.
mujhako achche lagti hai.
thand kadake ki padati ho,
suraj ka kuch pata na ho.
usmay badi rajai andar.
mujhko garmi lagti hai.
daat kitkitatey hey hardam,
si-si, su-su, lagti hai.
sankranti ki bari aai,
mujhko achche lagti hai.---
uday bhan kanpuriya

No comments:

Post a Comment